Ustawienia

Schools Go Green – dołącz do programu pilotażowego!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z międzynarodowym Projektem Erasmus+ Schools Go Green realizowanym przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy wraz z partnerami. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli oraz wzbogacanie ich metodyki i narzędzi nauczania w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Aktualnie rozpoczynamy pilotaż wypracowanych materiałów dot. zmiany klimatu i chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia w nim udziału.

W ramach pilotażu do przetestowania są następujące materiały:

  • Podręcznik dla nauczycieli
  • Scenariusze lekcji (oddzielne dla uczniów 6-9 lat i 10-12 lat)
  • Prezentacje do wykorzystania w trakcie lekcji (oddzielne dla uczniów 6-9 lat i 10-12 lat)

Zależy nam, aby w ramach pilotażu przetestować co najmniej 1 scenariusz lekcji (wybór scenariusza pozostawiamy Państwu).
Elementem pilotażu jest wypełnienie przez nauczycieli, którzy skorzystali z materiałów, ankiety oceniającej.
Otrzymanie informacji zwrotnej od nauczycieli pozwoli nam na korektę materiałów jeszcze przed przystąpieniem do ich szerszej dystrybucji.
Zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu!

Wszystkie dostępne materiały i narzędzia są całkowicie bezpłatne.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w pilotażu, prosimy o kontakt na adres katarzyna.pasikowska@ios.edu.pl.

Termin zakończenia pilotażu: koniec lutego 2023.

Aby dowiedzieć się więcej o samym projekcie, zapraszamy na naszą stronę internetową lub na oficjalny profil projektu na Facebooku oraz Instagramie.

Gorąco zachęcamy do odwiedzania strony i korzystania z już dostępnych materiałów, a także rozdystrybuowania informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych projektem oraz pilotażem.