Promocja!

Parki narodowe w Polsce

Rąkowski Grzegorz

6,30 

Na stanie

Opis

Parki narodowe stanowią, oprócz rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, jeden z podstawowych elementów systemu obszarów chronionych w Polsce. W naszym kraju są one najbardziej restrykcyjną formą ochrony przyrody.

Książka Parki narodowe w Polsce jest swoistym kompendium wiedzy na temat walorów parków narodowych i może stanowić znakomitą pomoc w edukacji ekologicznej, oraz jedynym w swoim rodzaju przyrodniczym przewodnikiem po kraju.

W książce opisano wszystkie parki narodowe w Polsce wg stanu na koniec 2008 r., w podziale na rozdziały poświęcone poszczególnym parkom. Opisy parków zawierają, oprócz podstawowych danych dotyczących roku ich utworzenia, powierzchni oraz położenia geograficznego i administracyjnego, także charakterystykę najważniejszych elementów środowiska geograficznego. Zasadniczą część opisów stanowi szczegółowa charakterystyka walorów przyrodniczych parków, w tym krajobrazów przyrodniczych, ekosystemów, zbiorowisk roślinnych oraz flory i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem cennych, rzadkich i typowych dla danego obszaru siedlisk, zespołów roślinnych oraz gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
Odrębną część opisów poświęcono organizacji ochrony przyrody w obrębie parków, w tym w szczególności obszarom ochrony ścisłej oraz działaniom w zakresie ochrony czynnej.

Dodatkowe informacje dotyczą walorów kulturowych parków narodowych, prowadzonych na terenie parków działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz służącej im infrastruktury, w tym  ścieżek dydaktycznych, a także turystyki i infrastruktury turystycznej w obrębie parków i ich otuliny oraz atrakcji udostępnianych do zwiedzania.
Uzupełnieniem tekstów są kolorowe mapy każdego z parków narodowych oraz liczne zdjęcia.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

2009

Liczba stron

512

Rodzaj okładki

twarda