Promocja!

Obszary Natura 2000 w Polsce III. Specjalne obszary chronione siedlisk w Polsce Południowej

Rąkowski Grzegorz, Walczak Małgorzata, Smogorzewska Małgorzata

16,80 

Na stanie

Opis

Książka jest kolejną z serii publikacji opisujących różne formy ochrony przyrody w Polsce. Jest to zarazem trzecia i ostatnia część cyklu poświęconego obszarom Natura 2000 w Polsce. W 2010 r. ukazała się książka poświęcona polskim obszarom specjalnej ochrony ptaków, w 2012 r. zaś – książka opisująca specjalne obszary ochrony siedlisk położone w ośmiu województwach w Polsce Północnej.

Obszary Natura 2000 o zróżnicowanej wielkości, walorach przyrodniczych i celach ochronnych, pokrywają cały kraj gęstą siecią zajmującą prawie 20% jego powierzchni. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków, w skrócie nazywane obszarami ptasimi, oraz specjalne obszary ochrony siedlisk – nazywane obszarami siedliskowymi.

W książce Obszary Natura 2000 w Polsce III opisano wszystkie specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 (stan na koniec 2012 r.), znajdujące się na terenie ośmiu województw w południowej części kraju, czyli łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Opis każdego obszaru Natura 2000 zawiera podstawowe dane dotyczące roku zatwierdzenia, powierzchni oraz położenia geograficznego i administracyjnego, a także krótką charakterystykę elementów środowiska geograficznego i przyrodniczego, z wykazem podlegających ochronie siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Opisy uzupełniają kolorowe zdjęcia, przedstawiające typowe siedliska przyrodnicze bądź gatunki występujące na danym obszarze oraz mapy topograficzne z zaznaczonymi granicami opisywanego obszaru Natura 2000.

Publikacja jest znakomitym kompendium wiedzy na temat walorów przyrodniczych Polski Południowej i może stanowić doskonałą pomoc w edukacji ekologicznej oraz cenne źródło informacji o obszarach Natura 2000 dla wszystkich zainteresowanych tymi obszarami, np. przyrodników, naukowców, służb ochrony przyrody, pracowników administracji terenowej, biur planowania przestrzennego oraz firm planujących inwestycje na tych terenach.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

2013

Liczba stron

526

Rodzaj okładki

twarda