Promocja!

Obszary Natura 2000 w Polsce II. Specjalne obszary ochrony siedlisk w Polsce Północnej

Rąkowski Grzegorz, Walczak Małgorzata, Smogorzewska Małgorzata

15,96 

Na stanie

Opis

Książka jest kolejną z serii publikacji opisujących różne formy ochrony przyrody w Polsce. Jest to zarazem druga częścią trzytomowego cyklu poświęconego obszarom Natura 2000.

Obszary Natura 2000, o zróżnicowanej wielkości, walorach przyrodniczych i celach ochronnych, pokrywają cały kraj gęstą siecią zajmującą prawie 20% jego powierzchni. W praktyce na obszarze prawie każdej polskiej gminy i nadleśnictwa znajduje się obszar Natura 2000 lub jego część. Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków, w skrócie nazywane obszarami ptasimi, oraz specjalne obszary ochrony siedlisk, w skrócie nazywane obszarami siedliskowymi. W publikacji opisano prawie 400 specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 utworzonych w ośmiu województwach północnej Polski: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Opis każdego obszaru Natura 2000 zawiera podstawowe dane dotyczące roku utworzenia, powierzchni oraz położenia geograficznego i administracyjnego, a także krótką charakterystykę elementów środowiska geograficznego i przyrodniczego, z wykazem podlegających ochronie siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Opisy uzupełniają kolorowe zdjęcia, przedstawiające typowe siedliska przyrodnicze bądź gatunki występujące na danym obszarze oraz mapy topograficzne z zaznaczonymi granicami opisywanego obszaru Natura 2000.

Publikacja jest znakomitym kompendium wiedzy na temat walorów przyrodniczych Północnej Polski i może stanowić doskonałą pomoc w edukacji ekologicznej oraz cenne źródło informacji o obszarach Natura 2000 dla wszystkich zainteresowanych tymi obszarami, np. przyrodników, naukowców, służb ochrony przyrody, leśników, pracowników administracji terenowej, samorządów lokalnych i biur planowania przestrzennego, właścicieli gruntów położonych w obrębie obszarów Natura 2000 oraz firm planujących inwestycje na tych terenach.

Informacje dodatkowe

Rok wydania

2012

Liczba stron

456

Rodzaj okładki

twarda