Ustawienia

Puszcza Białowieska – Światowe Dziedzictwo

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pn. „Puszcza Białowieska – Światowe Dziedzictwo” która odbędzie się na zakończenie projektu pn. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”, realizowanego przez Instytut na podstawie umowy IOŚ-PIB z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której opracowany został „Zintegrowany plan zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest”.

Termin: 4 lipca 2023 r., godz. 10.00 -14.00

Miejsce: siedziba IOŚ-PIB ul. Słowicza 32 w Warszawie

Na stacjonarny udział w wydarzeniu obowiązuje rejestracja poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY

Wydarzenie będzie transmitowane na FB IOŚ-PIB.

PROGRAM WYDARZENIA