Ustawienia

7 spotkanie plenarne CAMS (7th Copernicus Atmosphere Monitoring Service General Assembly)

W dniach 13-15 czerwca odbyło się 7 spotkanie plenarne CAMS.
Pracownicy Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu / IOŚ-PIB, ze względu na rozwijany model prognozy jakości powietrza GEM-AQ, biorą czynny udział w pracach CAMS uczestnicząc w spotkaniach plenarnych.
W agendzie spotkania znalazła się między innymi prezentacja nowego serwisu Copernicus Health Hub.

Zaprezentowano również kierunek wspólnych działań w krajach członkowskich UE w zakresie projektu CAMS NCP (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Program), których celem ma być rozpowszechnienie produktów CAMS na poziomie lokalnym poszczególnych państw członkowskich UE.

#CAMSGA23 #AirQuality