Ustawienia

Puszcza Białowieska – Światowe Dziedzictwo

Konferencja na zakończenie realizacji projektu „Wykonanie Planu Zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji organizowanej w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” (https://ios.edu.pl/bialowieza-forest/) przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Termin: 4 lipca 2023 r., godz. 10.00 – 14.00
Miejsce: siedziba IOŚ-PIB , Warszawa, ul. Słowicza 32, III piętro