Sample image

Sprawozdanie z działalności Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2016

Mamy przyjemność przedstawić Sprawozdanie z działalności Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w roku 2016, w formie e-booka. link [...]

CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”

Projekt CLIMCITIES, był poświęcony adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach Polski. Finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gos [...]

Sample image

,,Wczujmy się w klimat!” Zobacz korzyści płynące z Miejskich Planów Adaptacyjnych

,,Wczujmy się w klimat!” pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca projekt ,,Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mie [...]

„Wczujmy się w klimat”! 44 samorządy przygotują plany adaptacji do zmian klimatu

„Wczujmy się w klimat!” pod takim hasłem odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. miesz [...]

Współpraca instytutów badawczych

26 stycznia 2017r. w Państwowym Instytucie Geologicznym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministerstwo Środowiska. Porozumienie zawarł [...]

„Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”

„Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”- to hasło kampanii nowatorskiego projektu „Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, któ [...]

Sample image

Pilotażowe szkolenie zawodowe „Specjalista ds. Recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym pilotażowym szkoleniu w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w t [...]

Sample image

17 stycznia 2017 r. – I Konferencja Naukowo – Techniczna „Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”

I Konferencja Naukowo - Techniczna "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska" 17 stycznia 2017 roku, Warszawa, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Po [...]

Sample image

15-16 grudnia 2016 r. III Sympozjum Naukowe

15-16 grudnia 2016 r. III Sympozjum Naukowe

Sample image

Konferencja Naukowa Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia, Siedlce

20-21 października 2016 r. Konferencja Naukowa Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia, Siedlce Karta uczestnictwa Komunikat [...]