Współpraca instytutów badawczych

26 stycznia 2017r. w Państwowym Instytucie Geologicznym zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy instytutami badawczymi nadzorowanymi przez Ministerstwo Środowiska. Porozumienie zawarł [...]

„Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”

„Wczujmy się w klimat! Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu”- to hasło kampanii nowatorskiego projektu „Opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, któ [...]

Sample image

Pilotażowe szkolenie zawodowe „Specjalista ds. Recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym pilotażowym szkoleniu w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w t [...]

Sample image

17 stycznia 2017 r. – I Konferencja Naukowo – Techniczna „Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”

I Konferencja Naukowo - Techniczna "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska" 17 stycznia 2017 roku, Warszawa, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Po [...]

Sample image

15-16 grudnia 2016 r. III Sympozjum Naukowe

15-16 grudnia 2016 r. III Sympozjum Naukowe

Sample image

Konferencja Naukowa Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia, Siedlce

20-21 października 2016 r. Konferencja Naukowa Wiedza i praktyka w ochronie i promocji zdrowia, Siedlce Karta uczestnictwa Komunikat [...]

Sample image

Harmonogram Badań Biegłości i Porównań Międzylaboratoryjnych (PT/ILC) Hałasu w Środowisku w roku 2017. Karta,Harmonogram

Harmonogram Badań Biegłości i Porównań Międzylaboratoryjnych (PT/ILC) Hałasu w Środowisku w roku 2017. harmonogram karta [...]

Sample image

Dni otwarte w Instytucie z okazji Dnia Ziemi

Szanowni Państwo! Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  z okazji Dnia Ziemi organizuje   DNI OTWARTE w dniach 27-29 kwietnia 2016 r.   Osobom zainteresowa [...]

Sample image

Informacja Rady Naukowej o wyborze Dyrektora IOŚ-PIB

Informacja Rady Naukowej o wyborze Dyrektora IOŚ-PIB

Sample image

XLIV Cykl Badań Biegłości i Porównań Międzylaboratoryjnych (PT/ILC) Hałasu w środowisku. Harmonogram, Karta zgłoszenia

XLIV Cykl Badań Biegłości i Porównań Międzylaboratoryjnych (PT/ILC) Hałasu w środowisku. karta harmonogram [...]