Ustawienia

Konferencja podsumowująca realizację projektu doradztwa strategicznego w ramach Projektu Miasto Z Klimatem – etap II

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Partnerami, tj. Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych, zapraszają do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pn. Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem – etap II.  Wydarzenie odbędzie się w dniu 12 września 2023 r. w siedzibie IOŚ-PIB w Warszawie przy ul. Słowiczej 32 w formule hybrydowej.

Dla 15 laureatów spośród miast wyróżnionych przez Ministra Klimatu i Środowiska w inicjatywie „Miasto z Klimatem”  eksperci świadczą wsparcie w obrębie pięciu obszarów tematycznych: jakość powietrza, transport zeroemisyjny, transformacja energetyczna, zieleń miejska oraz retencja miejska. Efektem, w odniesieniu do wszystkich miast jest ponad 100 różnego rodzaju produktów – raportów, zestawów danych, algorytmów obliczeniowych itd. Głównym produktem projektu dla każdego z miast jest Mapa drogowa transformacji miasta w kierunku neutralności i odporności klimatycznej (MDT). Dokument ten wyznacza cele, wskazuje kierunki działań oraz proponuje wskaźniki, które mogą być pomocne przy monitorowaniu postępów ich realizacji. Stanowi zatem swego rodzaju plan działań na najbliższe lata.

Konferencja będzie okazją do uroczystego przekazania miastom MDT. Eksperci zaprezentują zakres zrealizowanych prac oraz wskażą najważniejsze wnioski wynikające z realizacji wsparcia. Przedstawiciele miast będą natomiast mogli podzielić się spostrzeżeniami dot. korzyści wynikających z udziału w projekcie.

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz.

Projekt pn. Doradztwo strategiczne w ramach projektu Miasto z Klimatem finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.