Ustawienia

Publikacja artykułu sponsorowanego w prasie branżowej o tematyce biogazu/biometanu

Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na publikacji artykułu sponsorowanego.
Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu pt.: „Kampania edukacyjno-informacyjna w tematyce biogazu/biometanu w Polsce” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni reklamowej na potrzeby publikacji artykułu sponsorowanego w prasie branżowej o tematyce biogazu/biometanu.

Wymogi stawiane Oferentom – opis przedmiotu zamówienia:

  • Publikacja artykułu sponsorowanego w prasie branżowej o tematyce biogazu/biometanu
  • Tekst oraz materiały graficzne dostarcza IOŚ-PIB
  • Publikacja kolorowa
  • Uwzględnienie logotypów IOŚ-PIB oraz NFOŚiGW
  • Powierzchnia: 2 strony/rozkładówka, ok. 7 500 znaków
  • Wydanie drukowane oraz elektroniczne
  • Nakład drukowany: min. 3 000 egzemplarzy
  • Czytelnicy e-wydania: min. 15 000 osób
  • Termin lub okres wykonania zamówienia:
  • Wykonawca opublikuje artykuł sponsorowany do 31.08.2023 r.

Sposób oceny ofert: na podstawie kryterium cena – 100% wagi

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do 4.08.2023 do końca dnia na adres e-mail: agnieszka.stangreciak@ios.edu.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:
Agnieszką Stangreciak – tel. 22 375 05 74, e-mail: agnieszka.stangreciak@ios.edu.pl