Ustawienia

VI Bieg IBL i IOŚ-PIB „Naukowcy na start”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szóstej edycji biegu „Naukowcy na start” organizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Nadleśnictwem Chojnów i Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych.  

Spotykamy się w sobotę, 9 września 2023 r. w Sękocinie Starym na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Lasów Sękocińskich.W programie wydarzenia m.in.: 
– piknik rodzinny,
– bieg przeznaczony dla przedszkolaków,
– bieg dzieci ze szkół podstawowych
– oraz bieg główny wraz z marszem nordic walking dla osób powyżej 16. roku życia na dystansie 5 km.

Celem imprezy jest promowanie kultury fizycznej i korzystanie z tej formy rekreacji w lasach. Bieg główny dedykowany jest pracownikom jednostek naukowych i instytutów badawczych oraz studentom z kół naukowych.
Biegom będą towarzyszyły również inne atrakcje, w tym: zabawy i gry edukacyjne, konkursy z nagrodami, możliwość korzystania z urządzeń interaktywnych na ścieżce edukacyjnej oraz poznania kolekcji roślin liczącej 600 gatunków i odmian! 
Po biegu dzieci planowane jest ognisko!  


Zamiast uiszczenia wpisowego, organizatorzy Biegu zapraszają uczestników Biegu, a także wszystkich, którym nie jest obojętny los zwierząt, do przekazania darowizny na rzecz Schroniska w Milanówku http://www.schroniskomilanowek.pl, które z wdzięcznością przyjmie wszelką, nawet najmniejszą pomoc finansową.

Datki prosimy wpłacać na konto Fundacji finansującej schronisko:
Fundacja im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsceul. Podkowińska 2, 01-472 Warszawa
nr konta: 82 1020 1068 0000 1802 0000 1891.
w tytule przelewu prosimy wpisać „Bieg NnS

Również w dniu Biegu prowadzona będzie zbiórka karmy i datków dla zwierząt. 

Serdecznie zapraszamy!