Ustawienia

Białowieża Forest: Podsumowanie warsztatów pt. „Wyjątkowa uniwersalna wartość dobra i świadczenia przyrodnicze”

25 maja odbyło się (online, na platformie ClickMeeting) spotkanie podsumowujące warsztat pt. „Wyjątkowa uniwersalna wartość dobra i świadczenia przyrodnicze”organizowane w ramach Projektu Białowieża Forest tj. „Wykonanie zintegrowanego planu zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
Warsztaty odbyły się stacjonarnie w Hajnówce w terminie 10-11.05.2022 r.

Podczas spotkania zaprezentowano m.in.:

  • główne informacje o warsztatach,
  • przypomniano co oznacza „wyjątkowa uniwersalna wartość”
    (m.in znaczenie, historia wpisu, kryterium IX i X, wyciąg z deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości przyjętej dla Puszczy Białowieskiej),
  • ocenę świadczeń przyrodniczych Puszczy Białowieskiej na podstawie podejścia zastosowanego w: Vasseur L. & Siron R. 2019. Ocena usług ekosystemowych w rezerwatach biosfery UNESCO. Kanadyjska Komisja ds. UNESCO,
  • wkład przyrody w życie ludzi (NCP) – regulacyjny, materialny, niematerialny (karta pracy na warsztat),
  • podsumowanie pracy warsztatowej w podgrupach

Prezentacja ze spotkania

Nagranie spotkania