Ustawienia

VI Sympozjum Naukowe „ProEnergo – Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności” pt. „Ekorozwój i samowystarczalność energetyczna”

W dniach 26-27 maja bieżącego roku, po dwóch latach przerwy spowodowanej ogólnoświatową pandemią i jej obostrzeniami, już po raz szósty odbywa się Sympozjum naukowe „ProEnergo – Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności” pt. „Ekorozwój i samowystarczalnośćnenergetyczna”. VI Sympozjum ProEnergo zostało zorganizowanie przez Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy został współorganizatorem tego wydarzenia, a także parterem merytorycznym.

Jak podkreślają sami organizatorzy, „ostatnie wydarzenia pokazały jak niezwykle istotna jest niezależność energetyczna i możliwość dywersyfikacji źródeł energii dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa. Z tego względu tegoroczna edycja koncentruje się na zagadnieniach dotyczących, transformacji sektora energetycznego, wyznaczenia kierunków decentralizacji elektroenergetyki, budowy lokalnych i regionalnych społeczności energetycznych oraz obywatelskiego wymiaru energetyki i ekorozwoju”.

Tematyka sympozjum została podzielona na trzy bloki:

I. Elektroenergetyka
II. Nowoczesne technologie
III. Ekorozwój

Sympozjum to wydarzenie, na którym spotykają się przedstawiciele sektora finansowego, świata nauki, przemysłu, ochrony środowiska i samorządów. Celem pośrednim Sympozjum jest utworzenie trwałej platformy nawiązania współpracy międzysektorowej, a także pomyślnymi wdrożeniami nowych, ekoinnowacyjnych koncepcji.

Z ramienia Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, w wydarzeniu biorą udział Dyrektor Krystian Szczepański, który zasiadł w Komitecie Honorowym oraz mgr inż. Piotr Zacharski, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje o Sympozjum dostępne są na stronie internetowej: www.sn-proenergo.pl