Ustawienia

OCHRONA ŚRODOWISKA

KONKURS LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider Ochrony Środowiska, organizowanym z inicjatywy Ministra Środowiska. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, produktów, usług, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych, które ...
WIĘCEJ

Raport ONZ na temat stanu środowiska na Ziemi

„Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” – tym hasłem ONZ w swoim najnowszym raporcie wzywa do zintensyfikowania działań na rzecz polepszenia stanu środowiska naturalnego na świecie W marcu został opublikowany 6 raport ...
WIĘCEJ

Pracownicy IOŚ-PIB w składzie KKOOŚ

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2019 r., na podstawie Zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w skład Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko zostali powołani pracownicy ...
WIĘCEJ