Ustawienia

LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA – PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

                                                                              
Uwzględniając skalę zainteresowania konkursem przedłużamy termin składania wniosków konkursowych do 18 września 2019 r.
Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych polskich firm, produktów, usług, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych, które przyczyniają się do zachowania i poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce, podwyższając tym samym jakość życia obecnych oraz przyszłych pokoleń. 
Przedmiotem Konkursu są zastosowane w praktyce i wdrożone przedsięwzięcia służące rozwojowi i promowaniu ochrony środowiska, a w szczególności nowoczesne, efektywne ekologicznie oraz ekonomicznie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, jak również przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.
Konkurs jest przeprowadzany w następujących kategoriach:
  • firma (przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza);
  • produkt/usługa;
  • jednostka samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • nagroda specjalna Ministra Środowiska – przyznawana za całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Materiały do pobrania:

REGULAMIN

ZMIANA NR 1 DO REGULAMINU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY