Ustawienia

RUSZYŁA BAZA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

2 września 2019 r. została uruchomiona baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, realizowana przez IOŚ-PIB w ramach programu priorytetowego „Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
W ramach realizacji tego Projektu, IOŚ-PIB tworzy bazę danych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także, co jest szczególnie ważne, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, na zakup i montaż których będzie można uzyskać wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Uporządkowane i na bieżąco aktualizowane dane będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na terenie całego kraju.
„Jednym z głównych problemów, z jakim mierzą się beneficjenci Programu „Czyste Powietrze”, to kwestia właściwego doboru urządzeń grzewczych. Wynika on z braku powszechnie dostępnego, ujednoliconego źródła wiedzy na temat możliwych do wykorzystania urządzeń proponowanych na rynku. Dlatego też IOŚ-PIB w ramach wsparcia Programu Priorytetowego zrealizuje i będzie aktywnie prowadził bazę danych urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu”- mówi Dyrektor IOŚ-PIB, dr inż. Krystian Szczepański.
Rezultatem prowadzonych działań ma być uproszczony proces składania, a następnie rozpatrywania przedkładanych wniosków. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz samorządy uczestniczące w Programie, nie będą już musiały tworzyć oddzielnych zestawień.
Dostępność bazy urządzeń pomoże w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych przez wnioskodawców i pozwoli im na szybkie porównanie parametrów energetyczno – emisyjnych urządzeń, co z kolei spowoduje zwiększenie udziału w rynku najlepszych urządzeń, a tym samym stabilną i ciągłą poprawę jakości powietrza. Ponadto będzie to skutecznie eliminować występowanie przypadków nieuczciwej konkurencji ze strony firm producenckich, które nie podjęły wysiłku organizacyjnego i finansowego dla wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w konstrukcji swoich produktów.
Aktualnie dostępny jest pierwszy moduł strony przeznaczony dla producentów urządzeń grzewczych. Każdy producent lub krajowy przedstawiciel producenta może bezpłatnie zarejestrować się na stronie, a następnie za pomocą formularza on-line dodać swój produkt, spełniający wymagania Programu. Po weryfikacji przez ekspertów IOŚ-PIB, urządzenia zostaną umieszczone w bazie, a następnie przedstawione w podziale na kategorie:
  • kotły na paliwa stałe;
  • kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;
  • kolektory słoneczne;
  • panele fotowoltaiczne;
  • pompy ciepła.
Baza ma charakter informacyjny i nie będzie stanowiła rankingu ani informacji handlowej, a dodawane urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy.
Uruchomienie modułu przeznaczonego dla beneficjenta, z którego korzystanie również będzie bezpłatne, planowane jest na początku  października 2019 roku.
Warto podkreślić, że powyższe działanie, poprzez zapewnienie wysokiej jakości danych, przełoży się na zapewnienie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji ze spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym, a co za tym idzie trwałą poprawę jakości powietrza.
Aktywne prowadzenie i wspieranie bazy urządzeń grzewczych planowane jest, zgodnie z umową zawartą pomiędzy IOŚ-PIB a NFOŚiGW, do końca 2021 roku.
Więcej informacji oraz dostęp do bazy pod adresem: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl