Ustawienia

GOZ pozwoli zmaksymalizować odzysk surowców i energii z odpadów – Dyrektor IOŚ-PIB w UOKiK

Brak konkurencji, wyższe stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów – to główne tematy, które były poruszane na śniadaniu prasowym w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
W związku z informacjami dotyczącymi znacznych podwyżek cen za gospodarowanie odpadami UOKiK postanowił przyjrzeć się temu rynkowi. Celem było sprawdzenie, jak duże są wzrosty cen i z czego wynikają. Urząd zbadał sytuację we wszystkich 302 gminach miejskich w Polsce. Efektem tych działań jest opublikowany „Raport z badania rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019”.
„Badanie urzędu pokazało, że wzrost opłat płaconych przez mieszkańców za odbiór śmieci rozpoczął się w 2017 r, a potem z roku na rok był coraz większy. W latach 2018 -2019 ponad 60 proc. gmin podniosło lub planuje zwiększyć ceny. Skala podwyżek różni się w zależności od regionu Polski. Największe dotyczą woj. mazowieckiego, gdzie w jednej z gmin stawki wzrosły blisko trzykrotnie” – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.
W skali całego kraju jako najczęstszą przyczynę podwyżek gminy podawały wyższą cenę zwycięzcy przetargu na odbiór odpadów. Niewątpliwie ma to związek ze zmianami prawnymi, które weszły w życie w 2012 r. Do tego czasu właściciel nieruchomości miał swobodę w wyborze firmy, która odbierała od niego śmieci. Po zmianie przepisów wybór takiego przedsiębiorcy należy tylko i wyłącznie do gminy. W drodze przetargu wybiera ona jeden podmiot świadczący usługi na całym jej terenie, a w przypadku większych gmin – na części obszaru.
Kolejnym powodem podwyżek, który podały gminy był wzrost kosztów zagospodarowania odpadami. Ma na to wpływ kilka głównych czynników. Pierwszym z nich jest wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie śmieci. Kolejnym jest zwiększenie liczby surowców, które muszą segregować mieszkańcy. Samorządy często wskazywały też wzrost kosztów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a także  nieprawidłową segregację śmieci przez mieszkańców.
Jak wynika z danych GUS w 2017 r. wytworzyliśmy ok. 12 mln ton odpadów komunalnych (średnio 311 kg. na osobę). Co zrobić z taką ilością odpadów komunalnych? Składowanie ich nie powinno być rozwiązaniem ostatecznym, gdyż jest to marnotrawstwo surowców. Dlatego odpady w pierwszej kolejności powinny być kierowane do recyklingu.
Dyrektor IOŚ-PIB – dr inż. Krystian Szczepański,  podczas śniadania prasowego w UOKiK przedstawił sytuację gospodarki odpadami w Polsce oraz nowych unijnych regulacjach dotyczących odpadów. Podkreślił jak ważna jest gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), która stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej: „Circular Economy pozwoli zmaksymalizować odzysk surowców i energii z odpadów przez co będziemy mogli zminimalizować ich składowanie”.

Przypominamy, że poziomy recyklingu poszczególnych frakcji zostaną w najbliższym czasie zaostrzone, a po 2035 r. zostanie ograniczona możliwość składowania odpadów do 10%.

 

Materiały do pobrania:
RAPORT – ODPADY W GMINACH MIEJSKICH
PREZENTACJA WYBRANYCH WYNIKÓW Z RAPORTU UOKiK