Ustawienia

Instytut Ochrony Środowiska

Broszura projektu EwasteR

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą projektu EwasteR „Designing and Testing new management skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use System in Europe” ...
WIĘCEJ

Biuletyn projektu EwasteR

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zapraszamy do zapoznania się z 3 numerem biuletynu projektu EwasteR „Designing and Testing new management skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use System ...
WIĘCEJ

Kampania edukacyjna STOP SMOG – konferencja prasowa

[vc_row][vc_column][vc_column_text]24 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów w ramach realizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej STOP SMOG. Stop Smog to ogólnopolska kampania na ...
WIĘCEJ

LIFE Climate CAKE PL

[vc_row][vc_column][vc_column_text]27 lipca 2017 została zawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, której beneficjentem jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. ...
WIĘCEJ

Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

[vc_row][vc_column][vc_column_text]27 lipca 2017 w Warszawie, w obecności Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej, podpisano umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem ...
WIĘCEJ