Ustawienia

LIFE Climate CAKE PL

[vc_row][vc_column][vc_column_text]27 lipca 2017 została zawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, której beneficjentem jest Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy. Uroczystość odbyła się z udziałem Pawła Sałka, wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej.

Na mocy umowy w Instytucie Ochrony Środowiska zostanie utworzone CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. CAKE będzie badała szczegółowy wpływ realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki.

Przedsięwzięcie Instytutu zostało ocenione w naborze 2016 Komisji Europejskiej jako jedno z najlepszych w całej Unii Europejskiej. Projekt zakłada nie tylko utworzenie CAKE, ale także opracowanie kompleksowych raportów z przeprowadzonej analizy wpływu polityki klimatyczno-energetycznej na m.in. polskie rolnictwo, transport oraz energetykę, a także system szkoleń dla kilku tysięcy urzędników administracji państwowej.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”237″ img_size=”full”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]- Kompleksowe opracowania Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych posłużą jako podstawa merytoryczna dla administracji przy określaniu krajowych strategii i planów działania. Działania w ramach projektu przyczyniają się do lepszego zarządzania w zakresie polityki klimatycznej, w tym rozwoju jej narzędzi oraz ich wdrażania – powiedział Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

– To bardzo ważne przedsięwzięcie, które będzie miało istotny i korzystny wpływ na polską gospodarkę” – stwierdziła Grażyna Hadjiraftis, kierownik Wydziału ds. Programu LIFE, która z ramienia NFOŚiGW zajmuje się wsparciem dla polskich podmiotów ubiegających się o środki w ramach wspomnianego programu.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]- Celem projektu jest budowa kompleksowego systemu tworzenia oraz wymiany informacji i wiedzy, wspomagającego opracowywanie analiz wpływu różnych rozwiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Taki system i powstałe analizy posłużą do wsparcia procesu redukcji emisji gazów cieplarnianych i transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnej – powiedział dr inż. Krystian Szczepański dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Na umowie swoje podpisy złożyli ze strony NFOŚiGW – prezes zarządu dr inż. Kazimierz Kujda, natomiast ze strony IOŚ-PIB dyrektor Instytutu – dr inż. Krystian Szczepański. Uroczystość zawarcia umowy odbywała się w obecności wiceministra środowiska, pełnomocnika rządu ds. polityki klimatycznej Pawła Sałka. Instytut reprezentowany był również przez zastępcę dyrektora ds. zarządzania emisjami, kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) Pawła Mzyka.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]