Ustawienia

Konferencja naukowa „Harmful blooms of Prymnesium parvum in freshwaters – consequences and mitigation measures”

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową pt. „Harmful blooms of Prymnesium parvum in freshwaters – consequences and mitigation measures”, organizowaną przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Wydarzenie dedykowane jest zagadnieniom związanym z katastrofą ekologiczną w Odrze, która miała miejsce latem 2022 roku. Naszym celem jest zgromadzenie naukowców i ekspertów umożliwiając tym samym wymianę wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń, które posłużą nam jako wsparcie działań nakierowanych na skuteczną ochronę wód.

Konferencja odbędzie się 31 marca 2023 r. w siedzibie IOŚ-PIB przy ul. Słowiczej 32 i będzie prowadzona w języku polskim z równoczesnym tłumaczeniem na język angielski. Serdecznie zapraszamy do rejestracji i wzięcia udziału online w wydarzeniu.

Agenda wydarzenia w języku polskim