Ustawienia

Morfologia odpadów komunalnych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej morfologii odpadów komunalnych organizowanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Zakładami gospodarowania odpadami.

DLACZEGO?

  • Państwa udział pozwoli na uzyskanie rzetelnych i faktycznych danych w zakresie rodzaju i ilości odpadów komunalnych objętych dyrektywą SUP, systemem kaucyjnym, ROP czy Plastic Tax.

GDZIE?

  • Morfologią zostaną objęte odpady komunalne odbierane i  zbierane od mieszkańców gmin, przyjmowane do sortowni, kompostowni i PSZOK-ów.

JAK?

  • Badania będą prowadzone z pełnym wsparciem merytorycznym IOŚ-PIB, ale bezpośrednio w siedzibach Zakładów/ ich instalacjach/PSZOKach, przez Ich pracowników, bez udziału IOŚ-PIB.
  • IOŚ-PIB zbierze, przetworzy i opracowuje wyniki.

KIEDY?

Badania zostaną przeprowadzone w czterech powtórzeniach, raz na kwartał, zaczynając od kwietnia 2023 r., kończąc w lutym 2024 r.
Uczestnicy zostaną poproszeni o przesłanie drogą mailową wypełnionych protokołów (wg otrzymanego wzoru formularza).

GWARANTUJEMY: pełną anonimowość i poufność danych.

KONTAKT:

Zakład Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami
e-mail: odpady@ios.edu.pl
tel. :+ 48 22 375 05 38

FILM INSTRUKTAŻOWY