Ustawienia

Podsumowanie projektu Schools Go Green połączone z certyfikowanym warsztatem w zakresie edukacji ekologicznej

20 marca 2023 roku odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Schools Go Green. Wydarzenie skierowane było do wszystkich osób zaangażowanych w działalność edukacyjną (m.in. dydaktycy, opiekunowie, NGO, liderzy opinii), które chcą mówić o zmianach klimatu i angażować dzieci i młodzież w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Videorelację ze spotkania można obejrzeć pod tym linkiem.

Celem projektu „Schools Go Green” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i rozwijanie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców postawy proekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnego i opiekuńczego stosunku dla środowiska od najmłodszych lat.

 Strona projektu