Ustawienia

Global e-Mobility Forum 2020


CEL
PROJEKTU

Celem Global e-Mobility Forum 2020 jest omówienie instrumentów wspierających realizacje założeń „European Green Deal”. Forum zgromadzi przedstawicieli państw, miast i regionów, reprezentantów organizacji pozarządowych oraz biznesu, a także liderów opinii w obszarze zrównoważonego transportu, którzy zainicjują debatę nad politycznymi i gospodarczymi kierunkami wdrażania Green Deal po ustaniu pandemii COVID-19. Kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej odgrywa dekarbonizacja transportu. „Global e-Mobilty” jest się unikalną platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przyspieszających transformację tego sektora i wdrażanie rozwiązań stanowiących najlepsza odpowiedz na wyzwania jutra: elektromobilności, lokalnego wymiaru energii i nowej mobilności. Podczas Forum odbyło się także podsumowanie wyników corocznego konkursu na globalnego i lokalnego lidera elektromobilności. W pierwszym przypadku będzie to druga edycja konkursu, w przypadku lokalnego lidera – trzecia (pierwsze wręczenie nagrody odbyło się podczas COP24 w Katowicach).

GRUPA
DOCELOWA

Wszyscy interesariusze sektora elektromobilności, w szczególności administracja publiczna, biznes, NGO, przedstawiciele międzynarodowych organizacji

ZAKRES
PROJEKTU

Efekty podejmowanych działań:

  • Global E-Mobility Forum 2020 (konferencja międzynarodowa – w formule online – na ok. 1000 osób z udziałem przedstawicieli Rządu, ministrów i ambasadorów innych krajów, prezesów globalnych spółek);
  • Gala Krajowego i Globalnego Lidera Elektromobilności (wydarzenie w formule online);
  • Raport „Poland Drives e-Mobility” pokazujący polski potencjał w obszarze całego rynku elektromobilności/raport pokonferencyjny i materiały komunikacyjne;
  • Atlas elektromobilności;
  • Film „elektromobilni.pl” do emisji w Internecie (kampania edukacyjna).

 

FINANSOWANIE

NFOŚiGW

PARTNERZY
PROJEKTU

PSPA

CZAS
REALIZACJI

1.01.2020-31.12.2020