Ustawienia

Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego programu UE służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych

CEL
PROJEKTU

Promowanie i skuteczne wdrażanie systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) jako dobrowolnego programu o uznanej pozycji na rynku i zasięgu ogólnounijnym, ukierunkowanego na zwiększenie liczby nowych technologii środowiskowych wprowadzanych na rynek w celu ograniczenia negatywnego wpływu MŚP, przemysłu i sektora publicznego na środowisko. System ETV oparty jest na normie ISO 14034 Zarządzanie Środowiskowe: Weryfikacja Technologii Środowiskowych, dzięki czemu jest powszechnie uznawany przez wszystkich interesariuszy oraz rozpoznawalny na rynku krajowym i unijnym. ETV zapewnia wszystkim – od twórców technologii, w szczególności z sektora MŚP, po nabywców, inwestorów oraz organom władzy – spójne podejście do uwiarygodnienia efektu działania nowych technologii oraz ich wpływu na środowisko w sposób niezależny i bezstronny.

GRUPA
DOCELOWA

Dostawcy  technologii, Nabywcy, Decydenci i inne strony zainteresowane Weryfikacją Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV)

ZAKRES
PROJEKTU


  • Określenie potencjału ETV w zakresie akceptacji i uznania na rynku
  • Zbudowanie wielostronnego obszaru współpracy w zakresie ETV
  • Stworzenie sprzyjającego środowiska dla wykorzystania ETV
  • Powstanie europejskiej sieci centrów wiedzy o ETV
  • Opracowanie i uruchomienie platformy wiedzy o ETV
  • Budowanie umiejętności i potencjału
  • Zwiększenie poziomu świadomości i promowanie ETV

FINANSOWANIE

Finansowanie w ramach programu LIFE Unii Europejskiej – numer grantu LIFE 19 GIE/PL/000784; projekt jest współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Rolnictwa Węgier

PARTNERZY
PROJEKTU

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska – Koordynator
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Polska
CETAQUA: CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA, FUNDACIÓN PRIVADA, Hiszpania
EIT RawMaterials GmbH, Niemcy
ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Włochy
INSAVALOR, Francja
KÖVET: Egyesület a Fenntartható Gazdaságért, Węgry
ZAG: Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Słowenia

CZAS
REALIZACJI

wrzesień 2020 – grudzień 2023