Ustawienia

Projekt INRAVIS

CEL
PROJEKTU

Celem niniejszego projektu jest stworzenie rozwiązań ograniczających szkodliwe emisje drgań do środowiska. W tym celu wykorzystane zostaną materiały z recyklingu, co dodatkowo jest związane z mniejszym zużyciem energii, a co za tym idzie zmniejszoną emisją dwutlenku węgla. W ramach prac przewiduje się opracowanie czterech wyrobów w postaci urządzeń wprowadzanych w konstrukcję nawierzchni kolejowej, przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej (maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe) oraz bezpodsypkowych (maty wibroizolacyjne podpłytowe i system blokowych podpór szynowych w otulinie). Kolejnym etapem będzie opracowanie wytycznych stosowania urządzeń ograniczających drgania od ruchu kolejowego, określających ich skuteczność oraz zakres stosowania. W projekcie planuje się przebadanie poziomu skuteczności wibroizolatorów, aby mogły być wykorzystane w sposób adekwatny do skali przekroczeń na każdym odcinku linii kolejowej, na którym występuje problem drgań.

GRUPA
DOCELOWA

Ogół społeczeństwa

ZAKRES
PROJEKTU

  • W wyniku optymalizacji materiałowej, geometrycznej i symulacji komputerowych zostaną opracowane prototypowe urządzenia wchodzących w skład w konstrukcji nawierzchni kolejowej, których zadaniem będzie ograniczenie emisji szkodliwych drgań od ruchu kolejowego do otoczenia.
  • W kolejnej fazie projektu innowacyjne rozwiązania zostaną przebadane w warunkach laboratoryjnych przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pod kątem skuteczności tłumienia drgań, trwałości i odporności na warunki atmosferyczne.  
  • Po zakończeniu badań uzyskane rozwiązania zostaną wyprodukowane przez firmę TINES oraz zabudowane przez firmę BUDIMEX na poligonie badawczym toru doświadczalnego Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie.
  • Wyroby zostaną również przebadane pod kątem skuteczności ograniczania drgań w wysokich częstotliwościach – tzn. hałasu – przez Instytut Ochrony Środowiska (PIB).
  • Wyniki badań polowych posłużą walidacji modeli prognozowania poziomu drgań oraz do opracowania wytycznych ograniczania drgań od ruchu kolejowego.


FINANSOWANIE

Projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach konkursu „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Wspólne Przedsięwzięcie BRIK – numer projektu POIR.04.01.01-00-0029/17
Wartość projektu: 7 300 726,83 zł
Dofinansowanie: 2 840 482,12 zł
Wynagrodzenie PKP PLK:  2 840 482,12 zł

PARTNERZY
PROJEKTU

Lider: Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska
Partnerzy: Instytut Kolejnictwa, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Tines, Budimex

CZAS
REALIZACJI

do 2022