Ustawienia

Bio-Electric Syngas Technology for the Production of Biomass Derived BioFuels and Platform Chemicals

CEL
PROJEKTU

Ogólnym celem projektu BesTECH jest opracowanie ulepszonego elektrycznie procesu biokonwersji biomasy w celu ustanowienia platformy biotechnologicznej dla zrównoważonego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska wytwarzania biopaliw i związków chemicznych.

GRUPA
DOCELOWA

  • Bezpośrednia grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych oraz dzieci (6-12 lat)
  • PProducenci biopaliw i biochemikaliów.

ZAKRES
PROJEKTU

Projekt BesTECH opiera się na procesie elektro-fermentacji, która stanowi skuteczne narzędzie regulowania metabolizmu bakterii w celu tworzenia nowych produktów. Ogólnym celem projektu BesTECH jest opracowanie ulepszonego elektrycznie procesu biokonwersji biomasy w celu ustanowienia platformy biotechnologicznej dla zrównoważonego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska wytwarzania biopaliw i związków chemicznych. Pierwszym etapem proponowanego rozwiązania jest wykorzystanie tanich źródeł biomasy niskiej jakości takich, jak odpady oraz ich konwersja w gaz syntezowy lub biogaz. Termiczna konwersja biomasy w gaz syntezowy oraz konwersja biologiczna na drodze fermentacji beztlenowej to dobrze znane procesy, w których jako substrat możliwe jest wykorzystanie szerokiego spektrum biomasy o równym pochodzeniu. Wspomniane surowce poddawane są procesowi fermentacji, który w połączeniu z nowatorską i bardzo obiecującą technologią mikrobiologicznej elektrosyntezy umożliwia recykling niskiej jakości biomasy do produktów wysokiej jakości jak biopaliwa czy biochemikalia (konwersja związków zawierających węgiel jakich, jak CO2, CO i kwas octowy do wysokojakościowych i posiadających wysoka wartość rynkową produktów). Dzięki zoptymalizowanej technologii biotransformacji substratów gazowych możliwe jest otrzymywanie takich produktów, jak długołańcuchowych kwasów tłuszczowych i alkoholi (np. kwas kapronowy, butanol, heksanol, 1,2-butandiol) oraz metan. Istotnym celem projektu jest również opracowanie ulepszonych fermentorów gazowych, zoptymalizowanie konstrukcji elektrod, a także wybór najlepszych odpowiednich szczepów do produkcji drobnoustrojów.


FINANSOWANIE

ERA-NET Bioenerg

PARTNERZY
PROJEKTU

Bioenergy 2020+, Austria
University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Austria
IOŚ-PIB, Polska

CZAS
REALIZACJI

01.04.2020 – 31.03.2023

STRONA WWW

n/a