Ustawienia

ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej”

CEL
PROJEKTU

W kwietniu 2022 zakończył się projekt @ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej” (European Social Economy Network), którego koordynatorem był IOŚ-PIB.

Projekt, finansowany w ramach akcji: „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” programu Erasmus +, miał na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Europie, poprzez dzielenie się wiedzą oraz zapewnienie wysokiej jakości szkoleń.

Głównym rezultatem projektu @ESEN było stworzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej platformy e-learningowej. Stanowi ona zaawansowane narzędzie do tworzenia i realizacji programów szkoleniowych w trybie online i mieszanym, oferując bazę praktyk, doświadczeń i ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane w jej ramach.

Platforma @ESEN

Platforma
e-learningowa

Platforma @ESEN została stworzona z myślą zarówno o działających przedsiębiorcach społecznych, jak również dla osób zainteresowanych rozwojem lub wspieraniem przedsiębiorczości społecznej.

Materiały, które można na niej znaleźć: sylabus, podręcznik użytkownika oraz zadania sprawdzające wiedzę do samodzielnego wykonania.

Platforma e-learningowa zawiera pięć modułów szkoleniowych oraz moduł wprowadzający:

  • Wprowadzenie: Podstawy gospodarki społecznej i przedsiębiorczości (tu znajdziecie Państwo podręcznik użytkownika i sylabus @ESEN)
  • Moduł A: Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Moduł B: Innowacje społeczne i wpływ
  • Moduł C: Marketing przedsiębiorstwa społecznego
  • Moduł D: Zbieranie funduszy i zasoby
  • Moduł E: Potencjał zasobów ludzkich

Link do platformy @ESEN:

W celu uzyskania dostępu do platformy, w tym materiałów szkoleniowych i quizów sprawdzających wiedzę, użytkownik musi się zarejestrować, zalogować i zapisać na kurs.

Informacje o przewodniku operacyjnym

Aby ułatwić nawigację po platformie e-learningowej @ESEN, stworzono dedykowany Przewodnik operacyjny, który jest przeznaczony zarówno dla osób, chcących samodzielnie wziąć udział w szkoleniu, jak również dla administratorów, osób szkolących oraz moderatorów, którzy chcieliby prowadzić kursy dostęne w ramach narzędzia. Przewodnik pomoże im zapoznać się z obsługą e-platformy i jej funkcjami, sposobem prowadzenia Programu @ESEN oraz będzie stanowić narzędzie zapewniające wsparcie dla przedsiębiorców społecznych, obejmujące skuteczne metodologie doradcze, coachingowe i mentoringowe.

Przewodnik operacyjny zawiera instrukcję jak zarejestrować i zalogować się na kurs, w celu uzyskania dostępu do platformy e-learningowej.


GRUPA
DOCELOWA

Platforma @ESEN została stworzona z myślą zarówno o działających przedsiębiorcach społecznych, jak również dla osób zainteresowanych rozwojem lub wspieraniem przedsiębiorczości społecznej.

Linki

STRONA WWW