Ustawienia

KLIMADA 2.0 – Baza wiedzy o zmianach klimatu

CEL
PROJEKTU

IOŚ-PIB realizuje projekt  „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” dofinansowany ze środków UE.

W projekcie przewidziano działania, których głównym celem jest dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zmian klimatu i oceny ich skutków na rzecz poprawy skuteczności oraz efektywności działań adaptacyjnych w sektorach wrażliwych na zmiany klimatu.

Informacje

W ramach Projektu zrealizowano szereg działań o charakterze edukacyjnym. Opracowano m.in.:

  • materiały dla prowadzącego lekcję, na które składają się scenariusze lekcji dla klas 1-3, 4-6, 7-8 wraz z materiałami pomocniczymi
  • materiały dla kół zainteresowań (kl. 7-8)
  • filmy edukacyjne na temat zmian klimatu
  • filmy prezentujące doświadczenie przybliżające mechanizm efektu cieplarnianego (kl. 1-3, 4-6, 7-8)
  • kurs e-learningowy dla szkół ponadpodstawowych na temat zmian klimatu

GRUPA
DOCELOWA

  • Bezpośrednie grupy docelowe: nauczyciele szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, edukatorzy, dzieci i młodzież, wszyscy zainteresowani tematyką zmian klimatu
  • Pośrednie grupy docelowe: szkoły, rodzice, organizacje pozarządowe

Linki