Ustawienia

Global e-Mobility Forum 2021 r. oraz wydarzenia towarzyszące(cykl webinarów, raport towarzyszący, kampania edukacyjno-informacyjna, Gala Krajowego i Globalnego Lidera Elektromobilności)


CEL
PROJEKTU

Celem Global e-Mobility Forum 2021 jest kontynuacja i rozwinięcie tematów stanowiących oś dyskusji podczas zakończonej sukcesem drugiej edycji. Perspektywa 12 miesięcy od drugiej edycji pozwoli na uzyskanie nowej perspektywy w stosunku do wniosków z drugiej edycji i ich ewaluację w kontekście wyzwań związanych z aktualnym wpływem COVID-19 na sektor motoryzacyjny i powiązane gałęzie gospodarki. Forum, podobnie jak poprzednie edycje, zgromadzi przedstawicieli państw, miast i regionów, reprezentantów organizacji pozarządowych oraz biznesu, a także liderów opinii w obszarze zrównoważonego transportu. Będzie także kontynuowało tradycję bycia globalną platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk przyspieszających transformację transportu i wdrażanie rozwiązań stanowiących najlepszą odpowiedź na wyzwania jutra: elektromobilności, lokalnego wymiaru energii i nowej mobilności.

GRUPA
DOCELOWA

Wszyscy interesariusze sektora elektromobilności, w szczególności administracja publiczna, biznes, NGO, przedstawiciele międzynarodowych organizacji

ZAKRES
PROJEKTU

Efekty podejmowanych działań:

  • Global E-Mobility Forum 2021 (konferencja międzynarodowa – w formule stacjonarnej + streaming [lub ze względu na sytuację pandemiczną – w formule online] – na ok. 1 000 osób [stacjonarnie] lub co najmniej 3 000 osób [online] z udziałem przedstawicieli Rządu, ministrów i ambasadorów innych krajów, prezesów globalnych spółek i ekspertów;
  • Gala Krajowego i Globalnego Lidera Elektromobilności;
  • Raport towarzyszący – „Poland Drives e-Mobility”, pokazujący polski potencjał w obszarze całego rynku elektromobilności, raport pokonferencyjny i materiały komunikacyjne;
  • Webinary (przynajmniej 3) promujące poprzez edukację idee rozwijane podczas Forum oraz pokazujące polski potencjał w obszarze elektromobilności w kontekście aktualnych strategii gospodarczych w Polsce;
  • Kampania edukacyjno-informacyjna towarzysząca wydarzeniu.

 

FINANSOWANIE

NFOŚiGW

PARTNERZY
PROJEKTU

PSPA i PIRE

CZAS
REALIZACJI

1.01.2021-31.12.2021