Podpisanie porozumienia w sprawie opracowania planów rozwoju elektromobilności w gminach

W dniu 15 września 2017 roku w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Warszawie prof. nzw. dr hab. inż. Sylwester Robak, dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, podpisał porozumienie z partnerami projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”.

Sygnatariuszami porozumienia byli przedstawiciele miast: Koło, Siedlce, Sieradz, Tomaszów-Mazowiecki oraz gminy Jerzmanowice-Przeginia. Dokument został podpisany w obecności Sławomira Mazurka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Artura Michalskiego zastępcy Prezesa Zarządu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytut Ochrony Środowiska był reprezentowany przez dyrektora dr inż. Krystiana Szczepańskiego.

Sygnatariusze porozumienia przygotują metodykę opracowywania w gminach planów budowy infrastruktury technicznej na potrzeby elektromobilności. W ramach współpracy strategiczny dokument opracuje Politechnika Warszawska. Będzie on zawierał analizę niezbędnych elementów lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej pod kątem jej wystarczalności, analizę techniczno-ekonomiczną dla niezbędnych inwestycji w lokalną sieć elektroenergetyczną oraz metodyki uwzględniania potrzeb energetycznych w ujęciu lokalnym dla transportu elektrycznego z uwzględnieniem stacji ładowania o różnym przeznaczeniu i lokalizacji na podstawie danych, dokumentów, informacji przekazanych przez lokalną administrację.

Wyzwanie, jakie stoi przed lokalnymi władzami jest ogromne, bo choć w tym roku przybyło sporo punktów ładowania samochodów, to ich sieć jest niewielka – około 150 w całym kraju. Tymczasem pojazdów elektrycznych może zacząć wkrótce szybko przybywać, i to zarówno w segmencie autobusów miejskich, jak i samochodów osobowych. Ambitne plany rządu mówią o tym, że w ciągu 10 lat liczba pojazdów na prąd wzrośnie z obecnych 2 tysięcy nawet do miliona.

Projekt jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, na podstawie umowy partnerskiej z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz norweską firmą Green Business Norway. Projekt ma zostać zrealizowany do 30 listopada 2017 r.

Plany są̨ ambitne, a zakładana dynamika wzrostu liczby pojazdów elektrycznych w naszym kraju może przyprawić o zawrót głowy. Aby zrealizować́ te postulaty, Instytut Ochrony Środowiska podjął wyzwanie przygotowania eksperckich materiałów merytorycznych w zakresie tego ambitnego projektu, mającego za cel zmianę Polski nie tylko w zakresie transportu, ale także w obszarze infrastruktury energetycznej czy dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii.
Dr inż. Krystian Szczepański – dyrektor Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Jest to ważne porozumienie, przybliżające nas do realizacji celu „Tomaszów Mazowiecki miastem nowoczesnym i funkcjonalnym”. Synergia naukowców, samorządowców i wszystkich instytucji biorących udział w projekcie z pewnością zagwarantuje jego pełen sukces.
Marcin Witko – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Polska droga ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp [...]

Seminarium naukowe „Pozyskiwanie d ...

  Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe w formule on-line:   Pozyskiwanie d [...]

Konferencja prasowa „Zmiany klimatu w ...

Serdecznie zapraszamy na konferencję online „Zmiany klimatu w Polsce - co nas czeka w pogodzie w X [...]

Konferencja online „Zmiany klimatu ...

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wraz z Partnerami: Uniwersytetem Kar [...]