Skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w UE do 2030 r. – nowa analiza

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami analizy przygotowanej w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL pt. „Skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w warunkach zaostrzania polityki klimatycznej UE do 2030 r.”, w której przeanalizowano wpływ wprowadzenia mechanizmu CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) na gospodarki państw członkowskich UE, m.in. na poziomy cen a także zmiany wartości produkcji, eksportu i importu oraz wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB i konsumpcję gospodarstw domowych. Analiza została przygotowana w oparciu o zbudowany w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL model CGE , który umożliwia oszacowanie skutków wdrożenia takiego mechanizmu dla gospodarek państw UE.
Wśród szczegółowych wyników i wniosków z analizy warto wymienić następujące:
  • Wzrost cen importu do UE – zgodnie z projekcją ceny towarów importowanych do UE w sektorach objętych podatkiem granicznym wzrosłyby średnio w 2030 r. o ok. 1,6%.
  • Zmiana wartości importu – wzrost cen towarów importowanych do UE spowodowałby zmianę wartości importu o ok. -3,4% w sektorach objętych podatkiem. Największe zmiany importu do UE miały miejsce w sektorze: metali żelaznych -11,6%. Pomimo, że w części sektorów nieobjętych podatkiem granicznym import rośnie (np. przetwórstwo przemysłowe) to jednak w ujęciu całkowitym odnotowano łączną zmianę importu do UE z pozostałych regionów świata, która wyniosła ok. – 0,5% i była dość zróżnicowana pomiędzy państwami członkowskimi UE (w przypadku Polski ok. -1,2%).
  • Wzrost cen produktów eksportowanych z UE i spadek wartości eksportu – na skutek wzrostu cen towarów produkowanych w UE, wzrastałaby też cena towarów eksportowanych z UE do pozostałych regionów świata. Ceny towarów eksportowych w sektorach objętych podatkiem zwiększyłyby się średnio o ok. 0,2%. Największy wzrost odnotowano w produkcji metali żelaznych 0,4%. Zmiana wartości eksportu UE w sektorach objętych podatkiem wyniósł -1,1%. Średnia zmiana eksportu do regionów poza UE biorąc pod uwagę wszystkie sektory jest na poziomie ok. -0,7% i największa była w Bułgarii -1,3% oraz państwach regionu bałtyckiego -1,2% (w przypadku Polski ok. -1%).
  • Wzrost wartości produkcji w UE – wprowadzenie podatku granicznego powodowałaby wzrost produkcji w sektorach objętych tym podatkiem o 0,4%. Wyjątek stanowi sektor metali nieżelaznych w Bułgarii i państwach regionu bałtyckiego, gdzie produkcja zauważalnie zmienia się o ok. -2%.
  • Niewielki wpływ podatku granicznego na wartość PKB w państwach członkowskich (zmiany są bliskie 0%), ponieważ wzrost wartości produkcji w sektorach objętych podatkiem jest niwelowany spadkami produkcji w pozostałych sektorach. Konsumpcja gospodarstw domowych w UE nieznacznie rośnie o ok. 0,1%, co jest związane z poprawą warunków handlowych w wymianie międzynarodowej.
  • Obniżenie światowej emisji GHG – wprowadzenie podatku granicznego w UE spowodowałaby obniżenie globalnej emisji GHG o ok. 24 Mt CO2 ekw. Największą procentową zmianę emisji odnotowano w regionie Ukrainy, Białorusi i Mołdawii (o ok. -1%), z uwagi na bliskość tych państw z obszarem UE. Przy czym, zgodnie z projekcją dodatkowy wysiłek, jaki w 2030 r. będą musiały wypełnić w UE wszystkie sektory objęte EU ETS (po podwyższeniu celu redukcyjnego GHG do 55%) to ok. 200 Mt CO2 ekw.
  • Wpływy do budżetu – wdrożenie podatku granicznego na obszarze UE, będzie oznaczało w 2030 r. dodatkowe wpływy finansowe oszacowane na poziomie ok. 7,61 mld EUR (10,6 mld USD) w cenach stałych z 2011 r. Środki te mogą zostać wykorzystane m.in. na złagodzenie skutków transformacji w państwach najbardziej obciążonych polityką klimatyczną w UE
Analiza w języku polskim: „Skutki wprowadzenia podatku granicznego od emisji GHG w warunkach zaostrzania polityki klimatycznej UE do 2030 r.”
Analiza w języku angielskim: „The effects of the implementation of the Border Tax Adjustment in the context of more stringent EU climate policy until 2030.”

 

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

Seminarium naukowe: „Jak ograniczy ...

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe w formule on-line:   Jak ograniczyć marnotrawst [...]

V FORUM INNOWACYJNOŚCI „Bezpieczeńst ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki W [...]

PODSUMOWANIE IV FORUM INNOWACYJNOŚCI ...

5 marca 2021 r. odbyło się IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI” pod hasłem "Polska drog [...]

IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Polska droga ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp [...]