Ustawienia

Droga do ekologicznego transportu – międzynarodowy panel ekspertów PSPA i KOZK

Eksperci z Polski, Słowenii i Norwegii wezmą udział w organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK) – będący w strukturach IOŚ-PIB konferencji online pt. „Droga do ekologicznego transportu”, która odbędzie się już 16 września br. o godz. 11. Debatę rozpocznie Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Eksperci będą rozmawiać m.in. o stopniowym wycofywaniu pojazdów spalinowych z polskiego rynku i najlepszych metodach osiągnięcia tego celu.
 „Chcemy zainicjować dyskusję w zakresie wdrożenia w Polsce skutecznych działań wpływających na decyzje o nabyciu pojazdu zero- lub niskoemisyjnego zamiast pojazdu o napędzie konwencjonalnym. Decyzje konsumentów w tej kwestii to najszybsza droga do ekologicznego transportu” – wyjaśnia dr Alicja Pawłowska-Piorun, kierująca w Krajowym Ośrodku Zmian Klimatu Zakładem Niskoemisyjnego Transportu. Jak dodaje, równolegle do wspierania pojazdów ekologicznych należy skutecznie ograniczać możliwość eksploatacji pojazdów najbardziej zanieczyszczających środowisko.

„Dziś w Polsce, poza podwyższonym limitem amortyzacyjnym dla pojazdów elektrycznych, nie funkcjonują inne formy zachęty, a udział pojazdów zeroemisyjnych w całej puli nowo rejestrowanych samochodów osobowych jest niewielki. Konieczna jest możliwie szybka zmiana tej sytuacji, dlatego warto przyjrzeć się tym działaniom, które już skutecznie funkcjonują na innych rynkach Europy”
– podkreśla Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.
 
Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą przedstawiciele państw, które wprowadziły różne rozwiązania stymulujące rynek – w tym systemy bonus/malus. Będą to Matjaž Vrčko – Dyrektor Departamentu Zrównoważonej Mobilności i Transportu w Ministerstwie Infrastruktury Republiki Słowenii oraz Sveinung André Kvalø – Główny Doradca w Norweskim Stowarzyszeniu Pojazdów Elektrycznych.
 
Program konferencji:
11.00 – Otwarcie wydarzenia
11.05 – Wstęp do dyskusji (Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii)
11.10 – Droga do ekologicznego transportu – doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski – Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA oraz Alicja Pawłowska-Piorun, p.o. Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu w KOZK przy IOŚ-PIB
11.30 – Gość specjalny – Sveinung André Kvalø, Główny doradca, Norweskie Stowarzyszenie Pojazdów Elektrycznych
11.40 – Gość specjalny – Matjaž Vrčko, Dyrektor Departamentu Zrównoważonej Mobilności i Transportu, Ministerstwo Infrastruktury, Republika Słowenii
11.50 – Dyskusja ekspertów
12.25 – Podsumowanie
12.30 – Zakończenie

Transmisja: https://www.facebook.com/PL.PSPA