Ustawienia

Raport z rynku CO2 – lipiec 2020

Poniżej przedstawiamy setny  numer „Raportu z rynku CO2 – lipiec 2020”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS.
W jubileuszowym wydaniu zamieszczono informacje na temat, m.in.:
  • kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lipcu,
  • zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące jednostek EUA i CER.
  • rozporządzenia w sprawie Funduszu Modernizacyjnego,
  • propozycji podatku granicznego CO2 (ang. CBAM),
  • polityki klimatycznej Nowej Zelandii,
  • kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem
    systemu EU ETS w sierpniu i wrześniu 2020 r.,
  • pozostałe informacje związane z polityką klimatyczną i innymi systemami ETS na świecie.
Raport z rynku C02 – lipiec 2020
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!