Ustawienia

Kontakt

KONTAKT

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
e-mail: puszcza@ios.edu.pl

Kierownik Projektu: Barbara Rajkowska
e-mail: barbara.rajkowska@ios.edu.pl

Kontakt dla mediów: promocja@ios.edu.pl

Fot. B.Rajkowska
footer
Dojrzeć ją można z większej odległości, niż inne lasy, nie tylko z powodu równości gruntu, ale z powodu ogromu drzew i wielkiej głębi obszarów leśnych. Skutkiem tych głębin, puszcza odrzyna się na skłonie nieba niezmiernie czarno, jak gdyby wstęgą kiru, której końce idą dalej niż wzrok
~ Henryk Sienkiewicz, Z Puszczy Białowieskiej