Ustawienia

Zatrucie w Odrze

W związku z pojawiającymi się prośbami dotyczącymi podjęcia przez IOŚ-PIB niezwłocznych działań związanych z katastrofą ekologiczną rzeki Odry i masowym zatruciem ryb informujemy, że nasz Instytut jest jednostką naukowo-badawczą, natomiast organami upoważnionymi do monitoringu środowiska, sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, a także przeciwdziałania poważnym awariom i sprawowania nadzoru nad usuwaniem ich skutków, są Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektorat Środowiska.

Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Opolu, Katowicach i Wrocławiu zajmują się już sprawą i są w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu, również pracownicy Wód Polskich podejmują szereg czynności i działań zmierzających do ograniczenia tego problemu i znalezienia przyczyny.

Bieżące informacje na temat aktualnej sytuacji dostępne są na stronie:
Komunikat dotyczący pojawienia się śniętych ryb w Odrze – bieżące informacje (wody.gov.pl)