Ustawienia

Raport z rynku CO2 – lipiec 2022

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru „Raport z rynku CO2 – lipiec 2022”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W lipcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące uprawnień EUA.

Ponadto, w numerze zamieszczono informacje dotyczące, m.in.:

  • Nowych harmonogramów aukcji uprawnień do emisji na 2022 r. i 2023 r.
  • Raportów „Commitment of Traders” (CoT) pod kątem zajmowanych pozycji na uprawnieniach EUA oraz kształtowania się ich cen
  • Czynników istotnych dla cen uprawnień EUA do końca 2022 r.
  • Postępów we wdrażaniu nowego mechanizmu rynkowego Porozumienia paryskiego
  • Polityki klimatycznej Australii
  • Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem systemu EU ETS w sierpniu 2022 r.

RAPORT Z RYNKU CO2 – LIPIEC 2022