Ustawienia

IOŚ-PIB z kategorią „A” w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka!

Szanowni Państwo,
z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że 28 lipca 2022 roku otrzymaliśmy decyzję Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wyników ewaluacji jakości działalności naukowej.
W wyniku przeprowadzonej oceny Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy otrzymał kategorię A w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Ewaluacji poddano m.in. dorobek naukowy pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, a także komercjalizację wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
Komisja potwierdziła znaczący wpływ nowych metod wdrożonych w krajowym systemie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń atmosfery na działania w sferze ochrony atmosfery i klimatu, doceniając interdyscyplinarność prowadzonych przez nas badań.

Ogromnie dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy dzięki swojej pracy naukowo-badawczej przyczynili się do uzyskania tak wysokiego wyniku, a Państwa zachęcamy do współpracy z naszym Instytutem.