Ustawienia

Webinar „Let’s talk about ETV as a tool for accelerating innovations for sustainable industrial processes”

W imieniu Konsorcjum Projektu LIFEproETV (www.LIFEproETV.eu) serdecznie zapraszamy na webinarium pt. Let’s talk about ETV as a tool for accelerating innovations for sustainable industrial processes, poświęcone możliwościom wykorzystania systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technology Verification – ETV) jako narzędzia wspierającego polityki na rzecz integracji nowych technologii środowiskowych niezbędnych dla zrównoważonej transformacji procesów przemysłowych zgodnie z celami trwającego przeglądu Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych oraz wdrażania Plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby.

ETV jest dobrowolnym systemem środowiskowym wdrażanym przez Komisję Europejską w ramach Programu Europejskiego, zapewnia wszystkim: dostawcom i nabywców technologii, organom regulacyjnym, decydentom, inwestorom, podmiotom finansującym, spójne podejście do uwiarygodnienia efektu działania innowacyjnych technologii środowiskowych w sposób bezstronny i niezależny by jasno wykazać jakie niosą one korzyści.

Celem najbliższego spotkania będzie:

 • Podniesienie świadomości wśród decydentów krajowych na temat ETV jako narzędzia wsparcia innowacji, które są kluczowe w procesie zrównoważonej transformacji przemysłu.
 • Omówienie z decydentami i przedstawicielami przemysłu, sposobów i możliwości wpisania ETV w proces ustalania BAT i nowych technik w kontekście wdrażania na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym Dyrektywy o emisjach przemysłowych, biorąc pod uwagę potencjał ETV w zakresie:
  1. dostarczania danych o zapewnionej jakości na temat wydajności innowacyjnych technologii środowiskowych w celu usprawnienia procesów opracowania i aktualizacji dokumentów BREF oraz uwzględnienia w nich innowacyjnych technologii reprezentujących poziom gotowości technicznej (TRL) co najmniej 7;
  2. wykorzystania do opracowania oraz testowania nowych technik,
  3. ułatwienia oceny technologii zweryfikowanych przez ETV jako potencjalnych najlepszych dostępnych technik lub nowych technik na potrzeby konkluzji BAT.
 • Omówienie konkretnych możliwości oraz ścieżki umożliwiających uznanie technologii zweryfikowanych przez ETV w konkluzjach BAT za najlepsze dostępne techniki lub nowe techniki.
 • Omówienie implikacji dla Programu UE ETV wynikających z włączenia programu ETV jako narzędzia wsparcia dla polityk dotyczących IED i Zero Pollution Action Plan.

W gronie naszych prelegentów są:

 • Blanca Chocarro – EIT Manufacturing
 • Irene Ylla – Itram – Christenys España
 • Martin Weiss – Komisja Europejska, DG Joint Research Centre
 • Alfredo López – Ricardo Energy and Environment
 • Joachim D’Eugenio – Komisja Europejska, DG Environment
 • dr Rovena Preka – ENEA Italy
 • Izabela Ratman-Kłosińska – Koordynator Projektu LIFEproETV, IETU

Moderatorem spotkania będzie Marcin Wiśniewski – ekspert w zakresie Dyrektywy o emisjach przemysłowych, przedstawiciel MKiŚ.

Webinarium odbędzie się 3 lutego 2022 r. o godz. 9.00.
Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Agenda.

Szczegóły wydarzenia.

Link do wydarzenia na FB.

Link do formularza rejestracyjnego.

Ogólna klauzula informacyjna.

Serdecznie zapraszamy!


Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Promocja i wdrażanie ETV jako dobrowolnego programu UE służącego weryfikacji efektu działania technologii środowiskowych (LIFEproETV)”, który uzyskał finansowanie ze środków programu LIFE, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Rolnictwa Węgier.