Ustawienia

Uruchomienie strony projektu Białowieża Forest

31 stycznia 2022 roku uruchomiona została strona projektu Białowieża Forest, mającego na celu opracowanie zintegrowanego planu zarządzania polską częścią transgranicznego obiektu światowego dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest.

Wszelkie informacje dotyczące projektu, kalendarium wydarzeń, skład Komitetu Sterującego jak również pliki dotyczące przedsięwzięcia można znaleźć na www.ios.edu.pl/projekt/bialowieza-forest/

Głównym celem przedsięwzięcia „Wykonanie Planu Zarządzania dla Obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska” jest zachowanie dziedzictwa przyrody oraz ochrona różnorodności biologicznej dla przyszłych pokoleń, jak również wypełnienie zobowiązania państwa wynikającego z przystąpienia do Konwencji w sprawie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego z 1972 r.(każde państwo przystępując do Konwencji zobowiązuje się do identyfikacji, ochrony, konserwacji, udostępniania i przekazania przyszłym pokoleniom dziedzictwa kultury i przyrody, zgodnie z zasadami sformułowanymi w dokumencie), a także realizacja decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej. Plan będzie dokumentem, w którym zostaną m.in. zapisane uzgodnienia w sprawie sposobu zapewnienia właściwej ochrony, konserwacji, wykorzystania i prezentacji obiektu Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska.