Ustawienia

Realizacja przedsięwzięcia

Prace nad koncepcją i regulaminem programu rozpoczęły się 30.06.2020 r. Wniosek na dofinansowanie został złożony 31.07.2020 r. Rzeczywista realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w sierpniu 2020 r. a zakończyła w grudniu 2021. We wrześniu wyłoniono partnerów programu:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5 os.),
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (5 os.),
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (5 os.),
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (1 os.),
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie (1os.),
Instytut Energetyki (4 os.),
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (4 os.), ,
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego (1 os.). 

Rekrutacja uczestników stażu rozpoczęła się 1 października. Proces rekrutacji obejmował test z wiedzy ogólnej oraz test ze znajomości języka angielskiego. Ze względu na pandemię COVID-19 przeprowadzenie przedsięwzięcia w planowanym, pełnym zakresie było utrudnione. Wiele etapów odbyło się w sposób zdalny m.in. rekrutacja, wizyty studyjne, szkolenia oraz spotkania z partnerami. W ramach programu zostało przeszkolonych 27 uczestników (w trakcie szkolenia przyjęto rezygnację jednej osoby).  W listopadzie 2020 roku, uczestnicy odbyli miesięczny staż w MKiŚ, gdzie w zależności od przypisanego departamentu realizowali zadania w obszarze zmian klimatu i adaptacji. Kolejny etap (grudzień 2022) stanowiło szkolenie realizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) obejmujące kwestie dot. umiejętności niezbędnych w pracy w sektorze administracji publicznej. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z trzema blokami tematycznymi, z zakresu:

Administracji:

 • Konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
 • System źródeł prawa
 • System administracji publicznej w Polsce
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w praktyce
 • Procedury i metody pracy stosowane w administracji.

Finansów publicznych:

 • Sektor finansów publicznych:
 • Budżet Państwa
 • Finanse publiczne w systemie finansowym państwa
 • Wybrane aspekty realizacji polityki fiskalnej przez państwo.

Polityki klimatycznej:

 • Zmiany klimatu
 • Działania międzynarodowe
 • Działania Polski.

Na tym etapie zorganizowano również wizyty studyjne (online) w instytucjach biorących udział w przedsięwzięciu.
Staż właściwy trwał 10 miesięcy (styczeń – październik) i odbywał się w instytucjach podległych MKiŚ.