Ustawienia

Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska, 13-14.VI.2018

Zapraszamy do udziału w II Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Organizatorami Konferencji są: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska oraz Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Pierwsza edycja Konferencji, która odbyła się w styczniu 2017 roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ok. 70 osób: przedstawicieli 11 jednostek naukowo-badawczych (instytutów i uczelni wyższych), centralnych i regionalnych instytucji administracji publicznej, sektora biznesu oraz mediów.

Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań z zakresu projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ochrony i zarządzania środowiskiem. Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami. Jest ona skierowana głównie do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, instytucji administracji publicznej oraz sektora dostawców innowacyjnych usług i rozwiązań technologicznych.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia:

 –      systemy informatyczne w zarządzaniu środowiskiem i inżynierii środowiska,

 –      informatyka w monitoringu środowiska i udostępnianiu informacji o jakości środowiska,

 –      systemy informacji przestrzennej,

 –      inteligentne miasta i zrównoważony rozwój,

 –      metody statystyczne, modelowanie i prognozowanie procesów zachodzących w środowisku,

 –      rozwiązania informatyczne w ocenie ryzyka zdrowotnego związanego z jakością środowiska,

 –      systemy informatyczne wykorzystywane dla podnoszenia efektywności energetycznej,

 –      informatyka w procesach adaptacji do zmian klimatu,

 –      Business Intelligence i Data Minig w ochronie środowiska.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.psis.org.pl/index.php/m-konferencje