Ustawienia

Czasopismo IOŚ-PIB

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do publikowania artykułów naukowych w czasopiśmie Environmental  Protection  and  Natural  Resources  (ISSN 2353-8589). Czasopismo wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy jest kwartalnikiem, artykuły są  publikowane w języku angielskim,  on-line w modelu Open Access na platformie De Gruyter Open.

W Environmental Protection and Natural Resources publikowane są prace naukowe, oryginalne i przeglądowe z zakresu ochrony środowiska. Interdyscyplinarne prace, opracowane przez specjalistów z różnych dziedzin, prezentują wzajemne związki zachodzące między reakcjami i procesami w środowisku, zarówno naturalne, jak i powodowane przez człowieka. Prace dotyczą również zagadnień oraz problemów społeczno-ekonomicznych i technicznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju.

Nasze czasopismo jest indeksowane i abstraktowane w wielu bazach, m.in. w Scopus, Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, POL-index, Google Scholar, Agricola i innych, obecnie znajduje się na liście B wykazu czasopism punktowanych MNiSW (12 punktów za publikację).

Ciągły rozwój, utrzymanie wysokiego poziomu naukowego a w efekcie zwiększenie punktacji oraz uzyskanie Impact Factor to nasze główne cele, które mogą zostać osiągnięte dzięki współpracy z Państwem.

Informacje o czasopiśmie oraz wskazówki dotyczące przygotowania artykułu znajdziecie Państwo w zakładce /czasopismo/.

Z poważaniem

Redakcja