Ustawienia

OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE 27-28.IX.2018

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna
OBIEG PIERWIASTKÓW W PRZYRODZIE:
BIOAKUMULACJA – TOKSYCZNOŚĆ – PRZECIWDZIAŁANIE
27-28 WRZEŚNIA 2018, WARSZAWA
 

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: „Obieg pierwiastków w przyrodzie: BIOAKUMULACJA – TOKSYCZNOŚĆ – PRZECIWDZIAŁANIE”, która odbędzie się w dniach 27 i 28 września 2018 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie we współpracy z Departamentem Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej.

Obecna Konferencja będzie kontynuacją tematyki podjętej podczas poprzednich Konferencji poświęconych najnowszym osiągnięciom  naukowym  z zakresu zagadnień związanych z  występowaniem pierwiastków i substancji toksycznych w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem synergistycznych i antagonistycznych interakcji oraz  możliwości przeciwdziałania włączaniu toksycznych pierwiastków i  substancji  do łańcucha troficznego.

Proponowana tematyka  Konferencji obejmuje źródła i przemiany pierwiastków i substancji toksycznych w podstawowych komponentach środowiska – powietrze, woda, gleba , organizmy żywe – wraz z oceną ryzyka środowiskowego i zdrowotnego.

Podczas Konferencji  zostaną zaprezentowane wyniki projektu „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050” związanego  z przemianami azotu w agroekosystemach.

Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że wzorem poprzednich jedenastu  Konferencji  ta również okaże się miejscem twórczej wymiany poglądów i doświadczeń, która połączy pracowników nauki, instytucji związanych z ochroną środowiska a także praktyków i studentów.

 

Patronat medialny

– Miesięcznik „Przemysł Chemiczny”  

– Wydawnictwo Seidel – Przywecki

 

Komitet naukowy

Przewodnicząca:                                  prof. Barbara Gworek

Z-ca przewodniczącego:                     dr inż. Krystian Szczepański

Sekretarze Naukowi:

prof. Maciej Sadowski

prof. Wiesław Oleszek

prof. Cezary Sławiński

dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz

dr hab. Grażyna Porębska

Członkowie:

prof. Józef Chojnicki prof. Alicja Zobel
prof. Jerzy Falandysz prof. Tadusz Żarski
prof. Wojciech Gotkiewicz dr hab. Agnieszka Baran
prof. Janusz Igras dr hab. Danuta Ciechańska.
prof. Cezary Kabała dr hab. Janusz Czerepko
prof. Anna Karczewska dr hab. Wojciech Dmuchowski
prof. Roman Niżnikowski dr hab. Agnieszka Kolada
prof. Jerzy Paszkowski dr hab. Eugeniusz Koda
prof. Krystyna Pawlas dr hab. Beata Kuziemska
prof. Stefan Pierzynowski dr hab. Patryk Oleszczuk
prof. Gunno Renman dr Hab. Agnieszka Pasztaleniec
prof. Czesława Rosik-Dulewska dr hab. Jan Skowronek
prof. Wiesław Szulc dr hab. Wojciech Stępień
prof. Wojciech Wąsowicz dr hab. Maria Włodarczyk – Makuła
prof. Lidia Wolska dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
prof. Marina Valentukevičienė dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas
prof. Alena Vollmannova dr Bożena Smreczak
prof. Monika Załęska-Radziwiłł

 

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:                                   prof. Barbara Gworek

Z-ca przewodniczącego:                      dr inż. Krystian Szczepański

Członkowie:

dr hab. Agnieszka Kolada dr inż. Marzena Spyra – Kałuska
dr hab. Jerzy Kozyra Płk mgr Piotr Sołtykiewicz
dr hab. Agnieszka Pasztaleniec Gen. bryg. mgr inż. Dariusz Ryczkowski
dr Jarosław Chmielewski Mgr inż. Edyta Sygocka
dr Magdalena Głogowska

 

Sekretariat Konferencji

dr inż. Marzena Spyra-Kałuska
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
+48 22 375 05 68

sekretariat.konferencji@ios.gov.pl

Kalendarium                                  

Zgłoszenie uczestnictwa   do 07.09.2018
Przesłanie e-mailem (w języku polskim   i angielskim) tytułu zgłoszonego referatu lub posteru wraz ze streszczeniem   do 07.09.2018

 

Dokonanie opłaty   do 07.09.2018

 

Możliwość publikacji artykułów za dodatkowa opłatą w dwóch formach:

1.Monografia (5pkt.) – koszt 400 zł netto

Termin nadsyłania artykułów – do 15 sierpnia 2018 r.

2.Czasopismo Environmental Protection and Natural Resources (12 pkt., Lista B) – koszt 1500 zł netto za artykuł

Termin nadsyłania manuskryptów do publikacji:

Do 31 sierpnia 2018  – nr 4/2018 (grudzień)

Do 31 grudnia 2018  – nr 1/2019 (marzec)

 

Warunki uczestnictwa

Opłata konferencyjna – 350 PLN + 23% VAT .

Uczestnictwo w sesjach naukowych dla studentów jest bezpłatne.

Opłaty należy wnieść na konto:

Bank PEKAO S.A., nr rachunku: 04 1240 6247 1111 0000 4979 9334, z dopiskiem: Konferencja „Obieg pierwiastków” z wykazem nazwisk uczestników Konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • materiały konferencyjne;
  • wyżywienie w trakcie Konferencji;
  • uroczystą kolację;

Podane koszty nie obejmują kosztów delegacji służbowych i noclegów.

Organizatorzy Konferencji nie rezerwują noclegów.

Po 7 września 2018 r. do wszystkich zgłoszonych uczestników Konferencji zostanie wysłany e-mail potwierdzający udział wraz z informacjami praktycznymi dotyczącymi organizacji Konferencji oraz z jej programem.

Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku (np. na zdjęciach z konferencji) w materiałach konferencyjnych (głównie w serwisie internetowym).

Rezygnacja z udziału w Konferencji:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji osoba zgłaszająca jest zobowiązana do przesłania e-mailem pisemnej rezygnacji, najpóźniej do 7 września 2018 r., co będzie podstawą do zwrotu opłaty konferencyjnej. Jeśli uczestnik nie poinformuje pisemnie o rezygnacji z udziału w Konferencji Organizatorzy nie dokonają zwrotu uiszczonej opłaty.

Formularz rejestracyjny

Proszę kliknąć w poniższy link

https://goo.gl/forms/0vHntQG2ZS9BFjIs1