Ustawienia

Raport z rynku CO2 – wrzesień 2020

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – wrzesień2020”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. We wrześniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące jednostek EUA i CER.
Ponadto, w numerze zamieszczono informacje na temat, m.in.: prognozy cen uprawnień EUA w okresie 2021-2030 z uwzględnieniem unijnego celu 55% redukcji emisji, zmian w polityce klimatycznej do 2030 r., oceny skutków (ang. Impact Assessment) do dokumentu KE pt. Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r., przyszłości mechanizmu CDM, polityki klimatycznej Singapuru, kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem systemu EU ETS w październiku 2020 r., a także pozostałe informacje związane z polityką klimatyczną i innymi systemami ETS na świecie.