Ustawienia

ADVANCED WASTEWATER TREATMENT FOR API REDUCTION: RESULTS OF CWPHARMA PROJECT AND PROCEEDINGS IN SWEDEN – webinar 29.10.2020 r.

Zakład Ekotoksykologii Instytutu Ochrony Środowiska – PIB bierze udział w międzynarodowym projekcie Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma), finansowanym przez program Unii Europejskiej Interreg Baltic Sea Region. Projekt zrzesza 15 partnerów i 17 stowarzyszonych organizacji z 7 krajów nadbałtyckich (obejmujących większość obszaru zlewiska Morza Bałtyckiego) i 1 stowarzyszoną organizację z Białorusi. CWPharma ma dostarczyć informacji na temat sposobów ograniczenia emisji aktywnych składników farmaceutycznych (APIs) w regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt koncentruje się na wypełnianiu luk zidentyfikowanych w raporcie komisji HELCOM na temat farmaceutyków w Morzu Bałtyckim (projekt 2016) i dąży do wdrożenia działań mających na celu redukcję emisji tych substancji. Jeden z pakietów roboczych koncentruje się na ocenie skuteczności modelowych technologii oczyszczania ścieków wdrożonych w oczyszczalniach w Niemczech, Danii i Szwecji, które wykorzystują między innymi ozonowanie, reaktory z biofilmem z ruchomym złożem oraz zaawansowane zestawy filtrów.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy na Webinar Advanced wastewater treatment for API reduction: Results of CWPharma project and proceedings in Sweden, który odbędzie się 29 października 2020 w godzinach 9.00-16.30. Udział jest bezpłatny.

Link do strony wydarzenia: https://www.kompetenz-wasser.de/en/event/webinar-cwpharma/
Agenda: https://www.kompetenz-wasser.de/wp-content/uploads/2020/09/cwpharma_webinar_programme.pdf
Formularz rejestracyjny: https://attendee.gotowebinar.com/register/6595064667270091789