Ustawienia

OSTRZEGAMY PRZED FAŁSZYWYMI INFORMACJAMI!

Otrzymaliśmy informacje, że nieuczciwe firmy oferujące dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w swoich kampaniach marketingowych, m.in.: w bezpośrednich rozmowach telefonicznych, kierują do kontaktu w sprawie danych osobowych wskazując stronę i zasady polityki ochrony danych osobowych Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego. W związku z powyższym informujemy, że wszelkie tego typu informacje są nieprawdziwe. Instytut Ochrony Środowiska nie prowadzi żadnych kampanii marketingowych związanych z dofinansowaniami instalacji fotowoltaicznych.
Nasi pracownicy NIE DZWONIĄ, NIE ZBIERAJĄ DANYCH OSOBOWYCH, NIE PROSZĄ O DOKONANIE PRZELEWÓW!

Informujemy również, że podjęliśmy stosowne kroki prawne celem wyjaśnienia zaistniałych sytuacji.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące rozmowy, którą odbyli Państwo z osobą podającą się za pracownika IOŚ-PIB prosimy o niezwłoczny kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, e-mail: iodo@ios.gov.pl