Ustawienia

IOŚ-PIB informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11D na którą składa się własność nieruchomości budowlanej oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu (na którym zlokalizowana jest ta nieruchomość budowlana), oznaczonego geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 113/2 (obręb 5-05-04) o obszarze 644 m2. Dla Nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA4M/00102089/7.

Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.