Ustawienia

Konferencja „Wyzwania transformacji w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej Polski i Unii Europejskiej do 2050 roku”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. „Wyzwania transformacji w perspektywie realizacji celu neutralności klimatycznej Polski i Unii Europejskiej do 2050 roku”, organizowanej przez Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE)/ Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).

Tematem przewodnim konferencji jest omówienie wyzwań transformacji gospodarczej w perspektywie osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku w Polsce i Unii Europejskiej.

Przedstawiony w Europejskim Zielonym Ładzie ambitny cel neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w połowie stulecia jest konsekwentnie realizowany. Obecnie procedowany jest pakiet regulacyjny „Fit for 55” obejmujący działania do roku 2030 i wpisujący się w ścieżkę dojścia do neutralnej klimatycznie gospodarki Unii Europejskiej w 2050 roku. Działaniom tym musi towarzyszyć dogłębna analiza skutków, wypracowanie rozwiązań gwarantujących sprawiedliwy podział wysiłków oraz opracowanie środków łagodzących obciążenia dotykające obywateli Wspólnoty.

Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja najnowszych wyników analiz CAKE oraz innych interesariuszy. Przewidziany w programie panel poświęcony będzie problemom transformacji sektorowej i wyzwaniach sektorów energochłonnych, w tym zmian w polskim ciepłownictwie w kontekście polityki klimatycznej UE.

Agenda
Rejestracja

Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca 2022 r. (wtorek) w ADN Centrum Konferencyjne, Browary Warszawskie Budynek GH; wejście B, ul. Grzybowska 56 w Warszawie w godzinach 10.00-16.30.

Udział w konferencji możliwy jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.
Link do konferencji zostanie przekazany do zarejestrowanych uczestników przed wydarzeniem. Podczas konferencji zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.