Ustawienia

III FORUM INNOWACYJNOŚCI

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, serdecznie zapraszamy na:

III FORUM INNOWACYJNOŚCI

 „Klimat wobec wyzwań XXI wieku”

29 stycznia 2021 r. godz.10.00

 AGENDA WYDARZENIA

Transmisja na żywo:

 debata.infostrefa.tv oraz centrumprasowe.pap.pl

 Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim

Celem Forum jest chęć promowania innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko, poprawie efektywności energetycznej, promowaniu OZE oraz wspierających Ministra Klimatu i Środowiska w realizacji polityki klimatycznej i zobowiązań międzynarodowych.

Najbliższe Forum poświęcone będzie na dyskusje nad rozwojem systemu EU ETS i sektorów non-ETS w zakresie redukcji emisji w ramach szerokiego grona ekspertów, w tym przedstawicieli polskiego rządu, przemysłu, środowiska akademickiego i ekspertów rynkowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się  m.in.: Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Jos Delbeke – ekspert Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji oraz były szef Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej.

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI (link do formularza)

ZAPRASZAMY!

**********************************************************************************************************

We would like to invite you to

3rd Innovation Forum 

Climate in the face of the 21st century challenges

29 January 2021 r. (Friday)

10.00 – 13.00 (CET/Warsaw Time)

AGENDA

Live streaming:

 debata.infostrefa.tv and centrumprasowe.pap.pl

The meeting will be held in English without translation

The objective of the Forum is to promote innovative technologies and renewable energy production to reduce the environmental impact of enterprises/installations/equipment and improve energy efficiency as well as to support the Minister of Climate and Environment in implementing climate policy in Poland as well as fulfilling international commitments at a national level.

The debate during the forthcoming Forum will address the issues related to the revision of the EU ETS and non-ETS sectors in terms of the reduction of emissions. In the discussions, there will participate the representatives of Polish government, industry, scientific community and market experts.

Among the invited guests there are Mr. Michał Kurtyka – the Minister of Climate and Environment, Mr. Adam Guibourgé-Czetwertyński – the Undersecretary of State at the Ministry of Climate and Environment and Jos Delbeke – Professor at the European University Institute in Florence & the former Director-General of the European Commission’s DG Climate Action.

 PLEASE REGISTER AT ZOOM PLATFORM (link) IF YOU WISH TO ASK  QUESTIONS TO THE EXPERTS PARTICIPATING IN THE PANEL DISCUSSION